बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका शेयरधनी महानुभावहरुलाई सूचना

बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आ.व.२०५८/५९ देखि आ.व.२०६४/६५ सम्ममा आफ्ना तत्कालिन शेयरधनी महानुभावहरुलाई वितरण गर्ने भनी घोषणा गरेको क्रमशः १०%, ५%, १०%, १५%, १८%, २०% तथा २.११% नगद लाभांश संकलन गर्न हालसम्म पनि केही शेयरधनी महानुभावहरु नआउनु भएको हु“दा उक्त लाभांश रकम लिन आउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आ.व.२०५८/५९ देखि आ.व.२०६४/६५ सम्मको लिन बॉकि लाभांश रकमहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् :-

 
आ.व.२०५८/५९
रु.६३६,९२७.५०
आ.व.२०५९/६०
रु.४७९,६६४.५०५
आ.व.२०६०/६१
रु.१,००३,७१३.००
आ.व.२०६१/६२
रु.१,१७०,५६६.२५
आ.व.२०६२/६३
रु.५९०,७६७.२०
आ.व.२०६३/६४
रु.१,७४७,८८६.००
आ.व.२०६४/६५

माथि उल्लेखित लिन बॉकि लाभांश रकमहरु संकलनका लागि उपस्थित नहुनुभएका शेयरधनी महानुभावहरुको नाम नामेसी विवरण यस बैंकको वेबसाइटमा www.bok.com.np राखिएको छ । यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि यस बैंकको शेयर विभागमा यथाशिघ्र सम्र्पक राख्नहुन अनुरोध गरिन्छ । हुन अनुरोध गरिन्छ ।


Download Unclaimed Dividends List :
For further details the shareholders are requested to contact the Share Department of the Bank

view all

Forex
As on April 25, 2014
Currency Buying Selling
EUR 133.31 135.32
GBP 161.96 164.4
USD 96.76 97.85