icon-forex

Forex Rates

Currency Code Unit Cash Below Deno 50 Cash (Deno 50 and above) and Non Cash Selling
US Dollar USD 1 115.87 116.45 117.05
Euro EUR 1 139.84 140.55 141.95
British Pound GBP 1 157.56 158.35 159.94
View More
News & Events View All

Unclaimed deposit since last 10 years

2019-09-10

बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेडका निक्षेपकर्ताहरुलाई सूचना
बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेडमा खोलिएका निक्षेप खाताहरुमध्ये दश वर्षदेखि चल्ती नभएका तथा हक दावी नपरेका उक्त खाताहरु पुनःसञ्चालनका लागि सम्बन्धित खातावाल महानुभावहरु यस बैंकमा तत्काल परिचयपत्र सहित आउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यससित सम्बन्धित खातावाल महानुभावहरुको नाम नामेसी विवरण यस बैंकको वेबसाइटमा (www.bok.com.np) राखिएको छ । यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि यस बैंकको कुनैपनि शाखामा यथासिघ्र सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।

Get connected with us socially